• Hidroizolacija ravnih krovova zgrada trakama na bazi bitumena, rhepanol trakama, PVC i TPO membranama. Prekrivanje krovova i fasada valovitim limovima i panelima.