• Toplinska izolacija parnih i plinskih turbina u industriji špricanjem mineralnih vlakana i izolacijskim jastucima.