• Antikorozivna zaštita cjevovoda i armatura u industriji bojama i lakovima te poluetilenskim trakama.